Jaskinia Lodowa w Zamczysku
Położenie:Beskid Mały,
Gmina Łękawica
Park Krajobrazowy Beskidu Małego
Długość:59m
Deniwelacja:-10m
>

Położenie: w zespole skałkowym Zamczysko, na północno-wschodnim stoku Ścieszków Gronia (779m n.p.m). Dojście: od wsi Łysina idziemy na północ na Ścieszków Groń. Ze szczytu kierujemy się na wschód. Skręcając w prawo wchodzimy w las, gdzie znajduje się zespół skałek i rowów rozpadlinowych zwany "Zamczysko". Dojść tu także można szlakiem turystycznym zielonym z Kocierza Górnego. Otwór znajduje się ponad dnem rowu rozpadlinowego, w odległości około 1m od Odgruzowanej Zimnej Nory. Do jaskini wchodzi się przez wąską szczelinę o głębokości 1,9m, po jej strawersowaniu można opuścić się na dno. W jaskini wyróżniono trzy zasadnicze ciągi; pierwszy - od zejścia otworowego ciasnymi korytarzykami do studzienki Szczelina z Lodospadem (3,3m głębokości),następnie przejście do I Sali Lodowej, dalej w kierunku SE do II Sali Lodowej rozwiniętej na pęknięciu szczeliny, drugi ciąg ze Szczeliny z Lodospadem ku N do Sali Gaugętego (komora o dł.4m, szer.około 2m i wys. do 2m)od której odchodzi kilka ciasnych korytarzyków i szczelin. Trzeci ciąg główny rozpoczyna się zaraz w prawo od drugiego. Przez ciasną, prawie pionową szczelinę schodzi się 2,8m do Dolnej Salki o dł.2m. Od sali ku W schodzi niski, lecz szeroki korytarzyk, który w swych początkowych partiach łączy się poprzez zacisk ze szczeliną opisaną jako drugi ciąg.Korytarz po 3m kończy się schodząc 10m poniżej otworu.

Jaskinia powstała w piaskowcach istebniańskich dolnych. Obecnie jest silnie modelowana przez wietrzenie mrozowe.Jaskinia jest sucha, światło sięga do szczeliny wejściowej. Wewnątrz(2000r.06.05)stwierdzono występowanie dużej ilości lodu hydrogenicznego, który tworzy różne formy lodowe: draperie, sople, kolumny lodowe, polewy i pokrywy lodowe. Próżnia ze względu na morfologiczną budowę(ciasny otwór, szerokie sale, opadający charakter, pęknięcia i system szczelin łączących się z powierzchnią) ma szansę długo utrzymywać formy lodowe, jednak pod warunkiem małej liczby opadów letnich i zaniechanie (prócz zimy) nawet bardzo rzadkiej penetracji przez ludzi.

Otwór wejściowy znany zapewne miejscowej ludności. W dniu 25 kwietnia 1999 roku zauważony przez J.Ganszera i J.Pukowskiego jako 2m szczelina. Obiekt nie dokumentowany i nie wzmiankowany we wcześniejszej literaturze. Cała obecnie znana część jaskini została odkryta i splanowana w dnoiu 5.06.2000 roku przez członka SBB Artura Żerę.

[Powrót na początek strony]strona główna